• Bielsko-Biala
    ul.Slowackiego 45
    tel. 033 8 150 140

O Szkole

Szkoła Ochrony Fizycznej  powstała z przekształcenia założonej w 2005 r. przez Mariusza Pudzianowskiego – najsilniejszego człowieka na świecie - oraz Beskidzkie Towarzystwo Edukacyjne Szkoły Pudzian Academy.

Szkoła Ochrony Fizycznej Pudzian Academy - licencja II stopnia pracownika ochrony

 

Dwuletnia policealna Szkoła Ochrony Fizycznej zajmuje się szkoleniem agentów ochrony, a jej absolwenci, po zdaniu egzaminów, uzyskują państwowy tytuł: technik ochrony fizycznej osób i mienia, europejski certyfikat zawodowy z zakresu ochrony oraz licencja II stopnia pracownika ochrony, która upoważnia do pracy na każdym stanowisku w firmie ochroniarskiej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

 

 

 Szkoła Ochrony Fizycznej realizuje program nauczania podzielony na bloki tematyczne (ogólny, prawny, zawodowy i autorski). Dużą wagę przykłada się do praktycznej strony zawodu oraz zdobycia przez słuchaczy szerokiej wiedzy i umiejętności.
W trakcie nauki organizowane są liczne seminaria i obozy, na których studenci mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

 

        Patronat nad wyszkoleniem taktycznym oraz nad wysokim poziomem zajęć z bloku Taktyka i Techniki Interwencyjne czuwają instruktorzy Global Krav Maga Academy 

z uprawnieniami międzynarodowymi i izraelskimi. Wśród nich znajdują się żołnierze, szkoleniowcy jednostek specjalnych oraz doświadczeni eksperci w dziedzinie antyterroryzmu.

       Wykładowcy bloku zawodowego oraz przedmiotów specjalistycznych to pracownicy najlepszych agencji ochrony, członkowie jednostek specjalnych policji, a także członkowie jednostek anty-terrorystycznych wojska i policji oraz instruktorzy komandosów.

 

        Wysokiej klasy kadra profesjonalistów ma za zadanie przygotować naszych studentów do pracy w zawodzie "pracownik ochrony" zarówno w kraju jak i zagranicą, a bogaty          i urozmaicony cykl szkoleń i treningów ma przygotować naszych absolwentów do podejmowania wszelkich możliwych wyzwań w przyszłości.Dzięki współpracy z BTE Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej PUdołączyła do grupy Szkół BTE :
                                

Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej

pod patronatem Global Krav Maga Academy

to prywatna szkoła ochroniarska z uprawnieniami szkoły publicznej, a nadzór dydaktyczny nad placówką sprawuje kuratorium oświaty.

Uczniowie akademii na czas nauki uzyskują indeks i legitymację szkolną upoważniającą do zniżek, a szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS-u czy Urzędu Pracy.

Nauka trwa dwa lata, a przyszli agenci ochrony mają do wyboru zarówno system stacjonarny jak i zaoczny.

Szkoła Ochrony Fizycznej umożliwia swoim absolwentom uzyskanie państwowego dyplomu technik ochrony fizycznej osób i mienia oraz licencja II stopnia pracownika ochrony, a po spełnieniu odpowiednich warunków także mołżiwość ubiegania się o licencję II stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego.

Kończac szkołę nasz absolwent będzie mógł m.in realizować ochronę osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, opracowywać plany ochrony oraz organizować i kierować zespołami pracowników ochrony fizycznej. Po ukończeniu edukacji nasza szkoła ochrony pomaga absolwentom w znalezieniu pracy w branży ochraniarskiej.Copyright (c) 2005-2010 BTE
Powered by 'NOSH Portal Environment' 2004-2006 Copyright (c)
Created by kwasny.pl .