• Bielsko-Biala
  ul.Slowackiego 45
  tel. 033 8 150 140

Nauka

 

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Licencja Drugiego Stopnia Pracownika Ochrony

Zaświadczeni - Członek Służb Porządkowych na Imprezach Masowych

Certyfikaty Międzynarodowe

 

Nauka w Szkole Ochrony Fizycznej  znacznie różni się od nauki w zwykłej szkole. Realizujemy program MEN dla zawodu - technik ochrony fizycznej osób i mienia oraz szereg specjalistycznych zajęć dodatkowych. Interesujące wykłady i praktyczne ćwiczenia pozwalają studentom na dogłębne poznanie zagadnień oraz aktywny udział w prowadzonych zajęciach. Dzięki bezpośrednim kontaktom z wykładowcami, także poza godzinami lekcji, żadne pytania i wątpliwości nie pozostają bez odpowiedzi.

Wszystkie zajęcia bloku zawodowego oraz niektóre zajęcia z pozostałych bloków prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Chcąc, aby nasi studenci (po uzyskaniu tytułu - technik ochrony fizycznej osób i mienia) byli jak najlepeij przygotowani do wykonywania zawodu oprócz zajęć teoretycznych bardzo duża część godzin dydaktycznych została przeznaczona na praktyczne poznanie zawodu (uczestnictwo w grupach konwojowych, grupach interwencyjnych, zajęcia w agencjach ochrony).

Z myślą o ciągłej edukacji naszych uczniów uruchomiliśmy interaktywną platformę edukacyjną. W serwisie tym na stronach poświęconych poszczególnym przedmiotom znajdują się akty prawne oraz przygotowane przez naszą kadrę materiały i opracowania niezbędne do zajęć. Każdy student po rozpoczęciu roku szkolnego uzyskuje unikalny login i hasło dostępu do bazy. Zapoznanie się z umieszczonymi tam materiałami oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach daj gwarancję pozytywnego zdania egzaminu i uzyskania tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Nasza platforma to m.in. szereg filmów oraz rysunków i zdjęć obrazujących poznane na zajęciach techniki interwencyjne oraz elementy samoobrony. Dzięki tym materiałom masz możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Znajdziesz tutaj także na bieżąco aktualizowaną bazę aktów prawnych, wraz z komentarzami, oraz omówienia poszczególnych zagadnień związanych z pracą agenta ochrony.

 

 

W przeciągu dwóch lat w Szkole Ochrony Fizycznej  realizujemy następujące bloki tematyczne :

  

Blok ogólny :Blok prawny (wg. zaleceń MEN dla kierunku : technik ochrony) - szkoła ochrony Pudzian Academy (wg. zaleceń MEN dla kierunku : technik ochrony)

 1. Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia.

 2. Wybrane zagadnienia etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy.

 3. Wybrane zagadnienia ekonomii, organizacji i zarządzania.

 4. Wybrane zagadnienia kryminologii, kryminalistyki i terroryzmu.

Blok prawny : (wg. zaleceń MEN dla kierunku : technik ochrony)

 1. System prawa w Polsce.

 2. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego.

 3. Wybrane zagadnienia prawa karnego i wykroczeń.

 4. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego.

 5. Wybrane zagadnienia prawa handlowego.

 6. Wybrane zagadnienia prawa finansowego.

 7. Wybrane zagadnienia prawa pracy.

Blok zawodowy : (wg. zaleceń MEN dla kierunku : technik ochrony)

Blok zawodowy (wg. zaleceń MEN dla kierunku : technik ochrony) - szkoła ochrony Pudzian Academy

 1. Organizacja ochrony osób i mienia.

 2. Taktyka i dokumentowanie działań ochronnych.

 3. Ochrona osób.

 4. Konwojowanie.

 5. Samoobrona. Techniki interwencyjne.

 6. Wyszkolenie strzeleckie.

Blok autorski :

 1. System walki Krav Maga

 2. Ochrona VIP-ów

 3. MMA
 4. Boks

   

 

Szkolenie - pracownik służby porządkowych imprez masowych

 

Minimalny zakres wiadomości niezbędnych do przystąpienia do egzaminu :

 

I. Dział: Kibice i prawne środki zwalczania patologii stadionowych.
 1. Przedstaw formy negatywnych zachowań.
 2. Jakie mogą być powody wtargnięcia kibiców na murawę boiska?
 3. Wymień trzy podstawowe grupy kibiców.
 4. Scharakteryzuj grupę „Hools-ów”.
 5. Scharakteryzuj grupę „Picników”.
 6. Scharakteryzuj grupę „Ultrasów”.
 7. Co to jest „ustawka”?
 8. Dlaczego kibice „ustawiają się?
 9. Dlaczego kibice to robią: organizują „ustawki”, wszczynają burdy stadionowe, palą flagi kibiców innych klubów?
 10. Podaj przykład największej „ustawki”, kiedy i kto walczył po stronach przeciwnych?
 11. Co to jest „liga chuliganów”?
 12. Podaj, jaki jest cel wkraczania kibiców na murawę boiska?
 13. Podaj, jakie sankcje grożą kibicom za wszczynanie awantur na IM?
 14. Co to jest dozór policyjny?
 15. Co to jest „zakaz stadionowy”?
 
II. Dział - Tragedie na stadionach sportowych i ich przyczyny.
 1. Opisz tragedię na stadionie Sheffield.
 2. Opisz tragedię na stadionie Heysel.
 3. Opisz tragedię na stadionie Glasgow.
 4. Co wiesz na temat żartu w teatrze w Chicago i w którym roku miał miejsce.
 5. Ilu ludzi zginęło na meczu Argentyna Peru i jaka była przyczyna tej tragedii?
 6. Ilu ludzi zginęło na meczu Rangers Celtic Glasgow i jaka była przyczyna tej tragedii?
 7. Ilu ludzi zginęło na meczu na stadionie Heysel w Brukseli i jaka była przyczyna tej tragedii?
 8. Ilu ludzi zginęło na meczu w Katmandu (Nepal) i jaka była przyczyna tej tragedii?
 9. Ilu ludzi zginęło na meczu Hillsborough i jaka była przyczyna tej tragedii?
 10. Co może być powodem paniki na stadionie?
 11. Podaj przykład tragedii, które miały miejsce w ostatnich dwóch latach w Polsce, w których w wyniku bójek kibiców zginął człowiek.
 12. Kto z naszych rodaków grał w meczu na stadionie Heysel w Brukseli podczas pamiętnej tragedii i opisz jej przebieg?
 13. Jedną z przyczyn braku porządku na stadionie jest ochrona. Podaj najczęstsze zastrzeżenia PZPN do grup i członków służby porządkowej, zabezpieczających mecze piłki nożnej?
 14. Podaj najczęściej występujące zagrożenia na stadionach piłkarskich.
 15. Na jakim stadionie piłkarz został uderzony nożem w głowę i jakie sankcje spotkały klub , który był gospodarzem tego widowiska sportowego?
 
III. Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.
 1. Jaki dokument określa warunki bezpieczeństwa imprez masowych i z jakich rozdziałów się składa?
 2. Jak nazywa się rozporządzenie wykonawcze do Ustawy i w którym roku nastąpiła jego nowelizacja.
 3. Na czym polega bezpieczeństwo imprezy masowej?
 4. Co to jest impreza masowa?
 5. Co to impreza masowa o podwyższonym ryzyku?
 6. Co należy rozumieć pod pojęciem zabezpieczenie imprezy masowej.
 7. Co to jest regulamin imprezy masowej?
 8. Wymień dwa podstawowe obowiązki organizatora imprezy masowej.
 9. Uprawnienia pracownika służby porządkowej.
 10. Obowiązki osób obecnych na imprezie masowej IM art. 14.
 11. Obowiązki pracownika służby porządkowej art. 17 i 17a.
 12. Co mówią wytyczne PZPN na temat palenia rac świetlnych..
 13. Dlaczego nie można dopuścić do wkroczenia kibiców na murawę boiska i co mówią o tym przepisy PZPN.
 14. Oblicz ilu pracowników służby porządkowej powinna wynosić ochrona jeżeli na stadionie jest 5000 uczestników.
 15. Oblicz ilu pracowników służby porządkowej powinna wynosić ochrona jeżeli na stadionie jest 5000 uczestników, a mecz został zakwalifikowany do meczy podwyższonego ryzyka?.
 
IV. Struktura organizacyjna ochrony meczu piłki nożnej na przykładzie meczy TS „Podbeskidzie”.
 1. Scharakteryzuj etapy ochrony (zabezpieczenia) meczy piłki nożnej.
 2. Scharakteryzuj działanie i zadania grup do czasu rozpoczęcia meczu.
 3. Scharakteryzuj działanie i zadania grup w czasie meczu.
 4. Scharakteryzuj działanie i zadania grup po meczu.
 5. Scharakteryzuj ugrupowanie ochrony meczy TS Podbeskidzie i zadania poszczególnych grup.
 6. Przedstaw ugrupowanie Grupy Trybuna.
 7. Przedstaw przeznaczenie Grupy Odwód.
 8. Przedstaw ugrupowanie Grupy Izolator.
 9. Przedstaw miejsce w ugrupowaniu grupy Izolator oraz zadanie Grupy Izolator 1.
 10. Przedstaw miejsce w ugrupowaniu grupy Izolator oraz zadanie Grupy Izolator 3.
 11. Przedstaw ugrupowanie grupy do przyjęcia kibiców gości.
 12. Przedstaw ugrupowanie Grupy Trybuna honorowa przed meczem i zadania tej grupy.
 13. Przedstaw ugrupowanie Grupy Gospodarz.
 14. Przedstaw trasy patrolowania oraz zadania patroli „Rychlik” i „Sanepid”.
 15. Przedstaw jakie inne służby powinny uczestniczyć w zabezpieczeniu meczy PN.
 
V. Psychologia tłumu i zakazane znaki.
 1. Podaj podstawowe cechy tłumu.
 2. Podaj przyczyny agresji współczesnej młodzieży?
 3. Podaj symptomy grupowego myślenia.
 4. Oddziaływanie czynników fizyko-społecznych – na czym polega wpływ zagęszczenia na ludzi w tłumie?
 5. Jakie cechy charakteryzują jednostkę znajdującą się w tłumie?
 6. Narysuj i omów co przedstawia symbol swastyka.
 7. Narysuj i przedstaw „Kołomir” – „Krzyż Celtycki”, „White Power”
 8. Co oznacza symbol młot i miecz?
 9. Co oznacza symbol „Hammerskins”?
 10. Co oznacza czaszka z piszczelami?
 11. Co oznacza płomień w barwach narodowych?
 12. Co oznacza symbol ręka z mieczem?
 13. Co oznacza symbol Runa „Odala”?
 14. Jakie sankcje mogą spotkać klub piłkarski za wywieszanie przez kibiców znaków i haseł zakazanych?
 15. Kto musi zapłacić za kary narzucone przez PZPN na klub, za wywieszanie niedozwolonych haseł i łamanie niektórych innych przepisów PZPN?
 
VI. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 lipca 2002 r.
1.        Omów przeznaczenie: łączności radiowej, ręcznych wykrywaczy metalu, latarki elektrycznej, środków opatrunkowych; wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń a także praktycznie nawiąż łączność z dowódcą grupy i przekaż mu dowolną ważną wiadomość związaną z wykonywanym w czasie IM zadaniem.
2.        Zaprezentuj praktycznie sprawdzanie uprawnień przez członka służby porządkowej:
3.        Pokaż, jak odbywa się stwierdzenie prawa do przebywania osoby na IM
4.        Zaprezentuj legitymowanie osoby.
5.        Zaprezentuj legitymowanie osoby oraz przedstaw na podstawie jakich dokumentów odbywa się ustalanie tożsamości.
6.        Zaprezentuj legitymowanie osób znajdujących się w pojeździe.
7.        Omów w jaki sposób ustala się tożsamość osoby legitymowanej.
8.        W jaki sposób odbywa się potwierdzenie zgodności danych personalnych zawartych w dokumencie tożsamości.
9.        Zaprezentuj przeglądanie odzieży i bagażu przez członka służby porządkowej.
10.     Zaprezentuj sposób wezwania osoby do zachowania zgodnego z prawem i nie zakłócania porządku.
11.     Zaprezentuj usunięcie z imprezy masowej osoby przez pracownika licencjonowanego
12.     Zaprezentuj usunięcie z imprezy masowej osoby przez pracownika nie posiadającego licencji.
13.     Podaj przykładowe komendy do: zdjęcia hełmów i położenia tarcz na ziemi - wykonaj praktycznie.
14.     Wykonaj zbiórkę grupy w miejscu i omów czynności poszczególnych członków grupy.
15.     Wykonaj zbiórkę grupy w marszu i omów czynności poszczególnych członków grupy.

 

 

 

Copyright (c) 2005-2010 BTE
Powered by 'NOSH Portal Environment' 2004-2006 Copyright (c)
Created by kwasny.pl .